Recent, legislatia in domeniul ordinului de protectie a suferit anumite modificari, in sensul in care s-a dat posiblitatea politistilor de a emite un ordin de protectie provizoriu, in situatii in care  agentul constata ca exista un risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea unei persoane sa fie pusa in pericol printr-un act de violenta domestica, in scopul diminuarii acestui risc.

In mod concret, politistii intervin in urma sesizarilor efectuate prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, victima trebuind sa furnizeze si detalii de identificare si de localizare, iar daca aveti instalata si aplicatia “APEL 112” localizarea se va face automat.

Conform art 22 din Legea 217/2003, privind combaterea violentei domestice, republicata prevede ca pe parcursul intervenției,  organele desfasoara, următoarele activități:

a) iau masuri pentru separarea victimei de agresor și realizeaza orice alte demersuri necesare eliminarii riscurilor imediate;

b) observa si adreseaza intrebari cu privire la starea fizica a persoanelor implicate si, daca se impune, solicita interventia echipelor medicale;

c) informeaza atat victima, cat si agresorul cu privire la drepturile si obligațiile acestora, masurile ce vor fi dispuse in urma evaluarii situatiei de fapt, prin ordinul de protectie provizoriu;

d) sesizeaza structurile specializate ale Politiei Romane sau ale altor institutii in situatia in care, cu ocazia verificarii sesizarii, sunt constatate aspecte aflate in competența acestora;

e) procedeaza la obtinerea de probe, potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

In vederea asigurarii integritatii fizice a persoanei, politistii au dreptul de a patrunde in locuinta oricarei persoane fizice, fara a avea acordul acesteia si chiar de a folosi forta, daca situatia o impune.

Organul abilitat, pe baza unui formular de evaluare a riscului situatiei concrete, decide daca emite sau nu ordinul de protectie provizoriu, care va si semnat de victima.

Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe masuri de protecţie, apte sa contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligatii sau interdicii, care devin efective fara trecerea vreunui termen sau efectuarea vreunei alte

a)evacuarea temporara a agresorului din locuinta comuna, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

b)reintegrarea victimei si, după caz, a copiilor în locuinţa comună;

c)obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

d)obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;

Acest ordin provizoriu se inainteaza, impreuna cu formularul de evaluare a riscului, procurorului competent care va decide cu privire la mentinerea masurilor dispuse prin acest ordin, in termen de 48 de ore de la emitere si apoi va transmite instante toate documentele necesare in vederea emiterii ordinului de protectie. Ordinul de protectie provizoriu se comunica agresorului, dar si victimei si poate fi contestat de agresor in termen de 48 de ore de la comunicare, la instanta e judecata competenta.